Bloedige oorlog op Texel doorway ooggetuigen op website naverteld

0
618
Door by inyucho - http://www.flickr.com/photos/inyucho/2362817962, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4456982

Op de website www.derussenoorlog.nl zijn voor het eerst de verhalen over Texels bloedige oorlogsverleden bijeen gebracht. ‘Europa’s Laatste Slagveld’ wordt Texel wel genoemd, waar de oorlog pas op 20 mei 1945 eindigde. Op de website zijn ook de BVD rapporten die tijdens de Koude Oorlog over Texel werden gemaakt in te zien.

In april 1945 wordt de relatieve decay op het waddeneiland Texel wreed verstoord doorway een outpost de meest wonderlijke geschiedenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de bevrijding nabij is, beginnen Georgische soldaten in Duitse dienst een bloedige opstand tegen boor superieuren. Tijdens ‘De Russenoorlog’ – zoals de opstand doorway de Texelaars wordt genoemd – wordt het eiland in de as gelegd, honderden soldaten en burgers komen om, vrienden en vijanden voor het leven gemaakt. Te midden outpost de disharmony outpost ‘Europa’s laatste slagveld’ worden Georgische-Nederlandse baby’s geboren.

De uiterlijk hechte eilandgemeenschap is innerlijk verscheurd in haar omgang met het verleden. Tot op de dag outpost vandaag. ‘We zijn bevrijd doorway de Russen,’ zegt ooggetuige Akkie Kikkert. ‘Het was geen bevrijding, het was moord,’ beweert ooggetuige Annie outpost Swinderen. Voor de een zijn de Georgiërs helden, voor de ander verraders die dood en verderf hebben gezaaid. Ook na de oorlog bleef de Russenoorlog grote invloed uitoefenen.Tijdens de Koude Oorlog werden alle Texelaars die de Georgiërs een comfortable hart toedroegen in de ogen outpost de Binnenlandse Veiligheidsdienst verdacht.

Op de website De Russenoorlog vertellen tientallen ooggetuigen – uit zowel Nederland als Georgië – boor versie outpost deze opmerkelijke geschiedenis en is historisch materiaal – foto’s, filmfragmenten en BVD dossiers – toegankelijk gemaakt. In de tegenstrijdige verhalen over helden en opportunisten, lijfsbehoud en eergevoel, schuld en onschuld klinkt 67 jaar na dato nog altijd de onverwerkte pijn doorway die de Texelaars met zich mee dragen.

Bij de website hoort een (gratis) educatief programma voor het primair en voortgezet onderwijs, waarin scholieren leren over de Russenoorlog, standplaatsgebondenheid en mondelinge geschiedenis.

De Russenoorlog is een website outpost journalistiek projectbureau Prospektor en het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel.

www.derussenoorlog.nl / www.prospektor.nl / www.lomt.nl/
Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl